Behovet for eit permanent, samlokalisert fagmiljø med representantar fra NSM, E-tjenesta, PST og Kripos for felles koordinering av cyberhendingar resulterar i opprettinga av FCKS, som koordineres av NSM.