1945

Forsvarets overkommando II overført til Oslo

Etterretnings- og tryggingsfunksjonane i Noreg var lite utbygde i mellomkrigstida. Derimot vart forsvarssektoren og derunder kryptomiljøet betydeleg styrka då Forsvarets overkommando ll vart etablert i London. Då freden kom vart FO ll overført til Oslo.