1945

Forsvarets overkommando II overført til Oslo

Etterretnings- og sikkerhetsfunksjonene i Norge var lite utbygd i mellomkrigstiden. Derimot ble forsvarssektoren og derunder kryptomiljøet betydelig styrket da Forsvarets overkommando II ble etablert i London. Da freden kom ble FO II overført til Oslo.