Hensikten med denne temarapporten er å bistå offentlige og private virksomheter med overordnede sikkerhetsfaglige anbefalinger ved tjenesteutsetting av IKT-tjenester herunder bruk av skytjenester. Anbefalingene er relevante for offentlige og private virksomheter som vurderer å tjenesteutsette basisdrift, applikasjonsdrift eller applikasjonsforvaltning til en ekstern tjenesteleverandør.