Filter

Veileder for godkjenning og implementering av kryptosystemer

NSM har utarbeidet en veileder for godkjenning og implementering av kryptosystemer.

Før et kryptosystem kan integreres i et informasjonssystem som et sikkerhetstiltak, skal NSM iht. sikkerhetsloven § 5-6 godkjenne kryptosystemet. En slik godkjenning er fortrinnsvis en produktgodkjenning som anerkjenner et produkts sikkerhetsevaluering og sertifisering. NSM kan også godkjenne systemer bestående av kryptografiske mekanismer som er designet for ett aktuelt informasjonssystem. I slike tilfeller er det likevel anbefalt at hver komponent i det spesialdesignede kryptosystemet er evaluert og sertifisert.

Den nye veilederen som nå er publisert beskriver disse nødvendige godkjenningsprosessene.

Last ned veilederen her. (PDF, 1MB)