NSM lanserte grunnprinsipper for IKT i august 2017. Senere er det kommet reviderte versjoner, sist i april 2020. I tillegg har NSM det siste året lansert grunnprinsipper i sikkerhetsstyring, fysisk sikkerhet og personellsikkerhet. 

Hvem er disse utarbeidet for, og hvordan henger de sammen? Og hvordan skal de forstås? I denne filmen omtaler vi disse spørsmålene kort, og det kan være en god inngangsport for å ta grunnprinsippene i bruk. 

Alle grunnprinsippene finnes samlet her