Program

Romoversikt

 • Spor 1: Hovedspor
 • Spor 2: Sammensatte trusler
 • Spor 3: Verdikjeder
 • Spor 4: Hendelseshåndtering

Spor 1

Hovedspor

Spor 2

Sammensatte trusler

Spor 3

Verdikjeder

Spor 4

Hendelseshåndtering
09:00

Velkommen til Sikkerhetskonferansen 2021

09:10

Sikkerhetstilstanden i Norge i 2021

09:25

Hvordan kan vi forebygge og avdekke innsidere?

09:35

Trusler og trender innenfor digital sikkerhet i 2021 og felles digital grunnmur – et overblikk

10:00

Equinor - Lærdommene fra In Amenas

10:15

Globale verdikjeder og avhengigheter: trender og ufordringer, hvordan møter vi disse?

10:30

Den nye oredans tid

 • Carl Bildt Tidligere statsminister og utenriksminister, Sverige
10:55

Avslutning

11:00
Spor 1

Kontroll av nasjonal sikkerhet

Spor 2

Desinformasjon og troverdighet: Sokkedukker og kunstgress i online popularitetskonkurranser

 • Arild Bergh Seniorforsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Spor 3

Verdikjeder og leverandørkontroll

 • Dag Sandham Seksjonssjef, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Spor 4

Hendelseshåndtering i cyber

11:10
Spor 1

Forebyggende sikkerhet i alle ledd: NSM Grunnprinsipper

Spor 2

Desinformasjon og falske nyheter. Hvor utbredt er det - og hvor godt rustet er nordmenn til å håndtere situasjonen?

Spor 3

Screening av utenlandsinvesteringer

Spor 4

Uheldig medarbeider eller en bevisst innsider? Håndtering av hendelser som involverer personell.

 • Erik Nyblom Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
11:20
Spor 2

Hvordan håndterer Facebook misinformasjon og desinformasjon?

Spor 3

For å benytte menneske sikkert i en verdikjede, må man sikre verdikjeden i menneske.

11:30
Spor 2

Kan vi forebygge påvirkningsoperasjoner?

 • Roar Thon Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Spor 3

Verdikjeder i cyber

 • Reni Telje Seniorrådgiver, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Håkon Styri Seniorrådgiver, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
11:40
Spor 3

Grunnleggende nasjonale funksjoner - fokus på avhengigheter

11:50