MERK: Innloggingsinformasjon vil bli sendt på sms/mail dagen før konferansen.

Etter pausen blir det fagspor. Her er det ulike innslag med faglig påfyll, innenfor aktuelle problemstillinger. Disse kan man velge å se kronologisk og i sammenheng, eller hver for seg som det passer med interesse og anledning. Hvert av innleggene har en varighet på omkring ti minutter. 

Avhengig av hvor mange innlegg og spor man følger vil konferansen kunne vare til et godt stykke ut på ettermiddagen. Vi anbefaler at du setter av en til to timer for å få med deg det meste av innholdet i sporene. Vil du se alt, må du beregne omkring tre timer etter pausen. 

I ettertid gjøres sporene tilgjengelig, slik at man kan se disse også senere. Live-sendingen vil også i så stor utstrekning som mulig gjøres tilgjengelig i etterkant av sendingen. 

For media:

Er du fra pressen, og ønsker å snakke med personer som bidrar faglig i konferansen? Enten via fysisk møte (dersom det er tillatt på tidspunktet) eller per telefon eller videolenke? Eller ønsker du mer informasjon om noen av temaene på konferansen?

Kontakt informasjonssjef Trond Øvstedal