Grunnleggende nasjonale funksjoner - fokus på avhengigheter