Facebooks tilnærming til håndtering av misinformasjon og desinformasjon, med fokus på COVID-19, og vårt arbeid med å balansere sikkerhet og ytringsfrihet.

Hvordan skiller Facebook mellom misinformasjon og desinformasjon? Hva er Facebooks tilnærming til disse fenomenene, og avveiningene vi gjør for å sikre brukernes sikkerhet og fremme pålitelig informasjon? Hvordan jobber Facebook opp mot det kommende Stortingsvalget?