"Alt" er i realiteten koblet til internett - og stadig flere deler av samfunnet blir digitalisert. Med utviklingen kommer en rekke gevinster, effektivitet og utvikling. Det siste året har tydelig vist at digitaliseringen har en bakside, det skjer en rekke uønskede hendelser i cyber. Listen med virksomheter som er blitt utsatt for hacking i ulike former, er lang. Det treffer virksomheter i alle størrelser, både offentlige og private, og noen sektorer er mer utsatt enn andre. Lite tyder på at det vil bli annerledes i 2021. 

Nasjonalt cybersikkerhetssenter lanserte Helhetlig digitalt risikobilde (HDIG) høsten 2020. Videre har dataangrep betydelig plass i NSMs Risiko 2021, samt i de ugraderte trusselrapportene fra E-tjenesten og PST.

Avdelingsdirektør i Nasjonalt cybersikkerhetssenter, Bente Hoff, vil fortelle mer om situasjonen i cyber, og peke på spesifikke utfordringer vi står ovenfor. 

På nyåret ble Østre Toten kommune utsatt for en løsepengenangrep som satte store deler av kommunens tjeneste ut av spill. Ordfører Bror Helgestad kommer i studio for å fortelle mer om erfaringene fra angrepet, som fortsatt gir kommunen administrative utfordringer. Og som vil koste mye å få rettet opp i. 

Samtidig er bruk av virtualisering, skyteknologi (cloud native) og 5G er noen av teknologiutfordringene samfunnet står overfor.

NSM ser behov for konsolidering og tverrsektoriell teknologiutvikling for å hente ut effekten av nye teknologier. Et konkretisert målbilde og felles arkitekturprinsipper bør danne basis for å styre det offentliges bruk av teknologiene.