Anders Grønli har arbeidet som spesialrådgiver for sikkerhet og beredskap i Norges Bank siden 2013. Han koordinerer sentralbankens arbeid med sikkerhetsloven, inkludert kartlegging av grunnleggende nasjonale funksjoner, ivaretagelse av skjermingsverdige verdier og utfordringer med grensekryssende infrastruktur.

Grønli er utdannet statsviter med mastergrad i global sikkerhet fra det britiske forsvarsakademiet (MOD Shrivenham) og Cranfield University. Han har tidligere jobbet for det rådgivende ingeniørfirmaet Arup i London, for Utenriksdepartementet, for Høyres stortingsgruppe og som prosjektleder for Europakommisjonen. Fra 2004 til 2007 ledet Grønli YATA Norge.

Grønli ledet arbeidet med å utvikle Norsk Standard NS 5834:2016 Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom (som senere har blitt til ISO 23234), og var medlem i utredningen av en britisk spesifikasjon for sikkerhetsledere (Chartered Security Professionals).