Grønli deler fra Norges Banks arbeid med skjermingsverdige verdier som i økende grad vil kunne krysse landegrenser. Han deler også fra bankens erfaring med grunnleggende nasjonale funksjoner og skadevurdering.