Andrea Mæhlum er seniorrådgiver i NSM ved enhet forebygging av innsidevirksomhet. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, studert ett år barnevernspedagogikk, og organisasjon og ledelse fra BI.

Mæhlum har lang erfaring fra Oslo politidistrikt der hun arbeidet ved seksjon for utlendingsforvaltning. I tillegg har hun arbeidet ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.