Sikkerhetsklarering er ett av flere personellsikkerhetstiltak vi har for å opprettholde forsvarlig sikkerhet. I dette panelet kommer vi inn på hvilke vurderinger som foreligger ved avgjørelse om sikkerhetsklarering og når diskrimineringsspørsmål kan oppstå.

Søbstad fra LDO deler konkrete råd til arbeidsgivere og virksomheter om hvordan de skal håndtere sikkerhetsspørsmål/trusselvurderinger i ansettelsesprosesser.