Anne Sofie Hippe er avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet og leder den juridiske seksjonen i Samfunnsikkerhetsavdelingen. Anne Sofie har tidligere jobbet i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og hos Kommuneadvokaten i Oslo.