I panelsamtalen kommer vi blant annet innom hvordan rettssikkerhet ivaretas i praksis når NSM behandler sakene som klageinstans, og hvordan klageadgang er en rettssikkerhetsgaranti i seg selv.