Carl Henrik Knutsen er professor og forskningsgruppeleder ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har en bistilling som forsker ved PRIO. Han er også en av lederne for Varieties of Democracy (V-Dem) prosjektet, som produserer det mest omfattende tverrnasjonale demokratidatasettet som brukes av forskere og andre verden over. Knutsen er en anerkjent internasjonal forsker innen feltene demokratimåling, regimeendring, politikk i diktaturer og de økonomiske effektene av politiske institusjoner. Han leder flere store prosjekter, inkludert et ERC Consolidator Grant på politikk i diktaturer, og han ledet nylig også den KDD-finansierte Tilstandsanalysen av det norske demokratiet.