Sju av verdens ti største land skal velge nye ledere. Valgresultatene kan få mye å si for den sikkerhetspolitiske utviklingen. 

Demokratier er utsatt for sammensatt virkemiddelbruk som ligger under terskelen for væpnet konflikt. Det utgjør en stor utfordring. Det er fare for at fremmede staters og trusselaktørers bruk av teknologi kan utvikle seg raskere enn åpne demokratiers evne til å beskytte seg. Autoritære regimer vil kunne utnytte informasjonsteknologi på måter som rammer demokratier med åpne informasjonsmiljøer hardest.