Else Gun Ommundsen er næringslivskontakt ved Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3) på Kripos. 

Hun har en bred erfaring fra både politiet og PST, med fokus på operativt arbeid, etterretning og etterforskning. I tillegg til sin nasjonale erfaring har hun også deltatt i  internasjonalt politisamarbeid gjennom FN.