NCSC er nasjonal CERT og skal hjelpe virksomheter med å avdekke og forebygge alvorlige cybersikkerhetshendelser, men prioriteringen vil alltid være de mest kritiske virksomhetene. Men cyberkriminalitet og -hendelser treffer hele samfunnet og alle virksomheter – hvem skal de kontakte? NSR har tatt initiativ overfor Nærings- og fiskeridepartementet at det er behov for et Næringslivets beredskaps og sikkerhetssenter – hvordan kan et eventuelt NBSS hjelpe norske selskaper og virksomheter? Og hva kan politiet eller Kripos bidra med?