Franz Fuchs er seniorforsker ved Sintef og Førsteamanuensis ved matematisk institutt, UiO.  Han har utdannelse fra TUM i München og disputerte for PhD i matematikk ved UiO i 2009. Til daglig forsker han på kvantealgoritmer og feilkorrigering for kvantekretser i tillegg til å lede Sintefs Gemini-senter for kvanteberegninger.