Hvilke betingelser må være oppfylt for at en kvantedatamaskin skal kunne bryte RSA-krypteringen? Implementeringen av feilkorrigering for kvantedatamaskiner medfører betydelige ressurskrav. Hva kreves for å konstruere en "tilstrekkelig stor" kvantedatamaskin, og når kan man forvente at dette vil være mulig?