Gullik Gundersen er underdirektør og nestleder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM. Han har tidligere ledet Felles cyberkoordineringssenter.

Gullik har lang erfaring med cybersikkerhet og personvern, har tidligere arbeidet i Datatilsynet og er utdannet jurist fra Universitet i Oslo.