I 2016 vedtok EU to regelverk med stor betydning for digital sikkerhet – personvernforordningen og NIS-direktivet. Personvernforordningen ble innført i 2018, i år er det NIS-direktivet som står for tur. 

Hva betyr NIS-direktivet for norske virksomheter, og kan vi lære noe av innføringen av personvernforordningen i 2018?