Ingun Berget har ledet romhavn-prosjektet på Andøya fra slutten av mulighetsstudie i november 2018. Hun har en mastergrad fra NMH, samt utdannet jurist fra UiO. Med et sterkt engasjement for innovasjon, entreprenørskap og bærekraft har hun jobbet i over 20 år som daglig leder i tre ulike bransjer. Første byggetrinn av romhavnen ble åpnet november 2023 og nå gjør teamene seg klare for første oppskytning fra norsk jord. En operativ romhavn som raskt kan sette satellitter i bane bidrar til kapabiliteter som er med på å skape fremtidens romfartsindustri i Norge.