Jonas Vidhammer Berge

Forsker, Institutt for forsvarsstudier