Kåre Dahl Martinsen er utdannet med M.Litt., Institute of Soviet and East European Studies, University of Glasgow, 1988. Ph.D. Roskilde Universitet, 2000, avhandlingens tittel: Between the Red Devil and the Deep Blue Sea, The State and Corporate Governance in the Czech Republic, 1989–1994.

Fra 1999 ansatt som Seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Fra 2015 professor i europeisk sikkerhetspolitikk samme sted.

Et utvalg publikasjoner:

For en fullstendig oversikt, se https://forsvaret.no/ifs/martinsen_kare_dahl

Økonomisk krigføring, Cappelen Damm Akademisk, 2022

Avmektige parlamenter? Assemblée nationale, House of Commons og Bundestags innflytelse over bruken av militærmakt. 2016, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 31 (1): 35–58. med Mehra Steinmo. 2016

"Robotisering - økt militær effekt i et nettverksbasert forsvar?" I Når dronene våkner, redigert av Tor Arne S. Berntsen, Gjert Lage Dyndal og Sigrid Redse Johansen, 89–108. Cappelen Damm Akademisk.

Soldier Repatriation. Popular and Political Responses. Ashgate, 2013.

Totgeschwiegen? Deutschland und die Gefallenen des Afghanistan-Einsatzes. Aus Politik und Zeitgeschichte, 2013, (44): 17–23. 

Med Annette Hurum. 2011. The French Return to NATO. Comparative Strategy 30 (4): 333–346.