Hvilke ambisjoner har Russland og Kina i nord? Hvordan kommer de ambisjonene til syne i form av makt og økonomiske interesser, og hvordan jobbes det med å påvirke oss for å nå disse målene?