Lars Magne Hovtun har mange års erfaring fra blant annet Forsvaret og Oslo brann- og redningsetat, og er utdannet innen Russlandstudier og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han arbeider nå i Næringslivets sikkerhetsråd, med å beskytte norske bedrifter mot kriminalitet, industrispionasje, digitale angrep, og andre tilsiktede trusler. Næringslivets Sikkerhetsråd er en stiftelse som eies i fellesskap av NHO, Virke og flere andre arbeidsgiverorganisasjoner.