Line Marie Breistrand er doktorgradsstipendiat og jobber med Kina i internasjonal politikk. I sitt doktorgradsprosjekt analyserer hun Kinas utenrikspolitikk ved hjelp av teorier forankret i kinesisk filosofi og strategisk tradisjon. I sine casestudier utforsker hun metoder som setter søkelys på de relasjonelle dimensjonene av Kinas utenrikspolitikk. Geografisk fokuserer forskningen hennes på Norden og Sentral-Asia.

Hun er også involvert i prosjektene Chinese Anger Diplomacy (ANGER), og Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge. Hun har en MSc. i kinesisk politikk fra SOAS, University of London (2020). Under studiene har Line Marie hovedsaklig fokusert på Kinas moderne politiske diskurs (1850-2020), utenrikspolitikk, propagandaarbeid, og Kinas globale digitaliserings prosjekt: Den digitale silkeveien.