Kina er en stormakt som både Etterretningstjenesten og PST peker på i sine åpne trusselvurderinger når det kommer til påvirkning. Hvordan kan vi bedre forstå deres motiver og langsiktige mål. Hva vil Kina?