Margrethe Søbstad er juridisk fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet, og medforfatter av Universitetsforlagets lovkommentar til likestillings- og diskrimineringsloven.