Martin Strand er kryptolog utdannet ved NTNU i Trondheim.

Ph.d.-arbeidet til Strand handlet om homomorf kryptering og anvendelser til elektroniske valg. Han startet ved FFI i 2018, og har primært bidratt til instituttets arbeid med kvantesikker kryptografi. Martin har også jobbet mye med å sikre framtidige ubemannede enheter. I 2020 var han med på å utvikle anonyme attester som gjorde Smittestopp 2 ekstra personvernvennlig.

Strand deltar i Horizon Europe-prosjektet PRIVATEER. Han veileder også masterstudenter, og er jevnlig invitert som gjesteforeleser og sensor ved flere av de norske universitetene.