Vi er vant til å bruke kryptografi for å sikre kommunikasjonen vår. Vi kan også utføre sikre beregninger, for eksempel hvis flere parter ønsker å regne på felles data men ikke ønsker å dele sine private data med noen av de andre.

Vi går gjennom noen av sikkerhetsegenskapene til slike samarbeidsberegninger, og ser også på noen eksempler.