Nicolai Gerrard er senioringeniør i seksjon for frekvens- og utstyrskontroll i Spektrumsavdelinga i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Han ble uteksaminert fra NTNU i 2018 med en mastergrad i teoretisk fysikk. Siden det har han jobbet for Nkom, hvor han spesialiserer seg på GNSS-radiofrekvensinterferens, spektrumsmonitorering og myndighetskoordinering vedrørende GNSS-samfunnssårbarheter. Han leder også Nkoms deltagelse i arrangeringa av Jammetest.