Stadig flere teknologier blir avhengige av nøyaktig posisjon og tid, noe som også gjør at stadig flere samfunnskritiske funksjoner får denne avhengigheten. I overveldende grad hentes posisjonen og tida fra satellittsystemer som GPS og Galileo. Hva skjer derimot med teknologiene og systemene de understøtter når man begynner å tukle med disse satellittsignalene? På arrangementet Jammetest utsetter vi deltagere for slike signalforstyrrelser, alt ifra tjenestenektelse til narring, hvor signalangrepene beveger seg inn i en gråsone mellom fysiske (elektromagnetiske) angrep og digitale angrep.