Nils Håheim-Saers, overingeniør ved forskningsinstituttet NORCE har lang erfaring og bred kunnskap om droner og truslene som disse kan utgjøre mot virksomheter og objekter. Hans  perspektiver og vurderinger knyttet til dronetrusselen  gjør ham til en sann autoritet på sitt felt.