Hva er dronetrusselen? Hvordan kan vi håndtere dronetrusselen? Hvilken rolle spiller Statsforvaltningen i håndtering av dronetrusselen? Hvordan kan vi organisere oss på tvers av privat og offentlig sektor for å møte dronetrusselen på en etteretningsdrevet måte?