Olav Lysne er direktør for Simula Metropolitan og professor ved OsloMet.  Han grunnla Simula Metropolitan i 2018, og har vært leder for selskapet frem til 2018. Selskapet har nå 60 ansatte bestående av forskere og administrasjon.
 
Han har lang og bred erfaring som forsker i informatikk, men her hjemme er han best kjent for sine arbeider om robusthet i digitale infrastrukturer.  Han var leder for Lysne I–utvalget som utredet landets digitale sårbarhet, og for Lysne II-utvalget som vurderte hvorvidt Norge bør gi Etterretningstjenesten mulighet til å hente informasjon ut av de datakablene som krysser riksgrensen.  

Han er også forfatter av boken «The Huawei and Snowden Questions» som tar for seg det teknologiske grunnlaget for diskusjonen om hvorvidt man bør frykte kinesiske leverandører til kritisk elektronisk infrastruktur.

Han sitter nå i EOS-utvalget som er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, og sitter som leder for det nyopprettede Ekomsikkerhetsutvalget som er opprettet av Digitaliserings og forvaltningsdepartementet, og som skal utrede spørsmål knyttet til nasjonal kontroll over kritisk digital infrastruktur.