Arbeidet i Ekomsikkerhetsutvalget har akkurat startet. Lysne kommer til å redegjøre for hvilket mandat utvalget har fått, og kommer til å sette dette mandatet inn i kontekst av dagens situasjon og trusselbilde.