Øystein Tunsjø er professor og leder av Asia-programmet ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole. Tunsjø har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og doktorgraden fra University of Wales og vært Fulbright gjesteforsker ved Harvard og MIT. Tunsjø var medlem av den regjeringsoppnevnte Forsvarskommisjonen av 2021 som leverte sin NOU «Forsvar for fred og sikkerhet» i 2023. Han har skrevet en rekke bøker, blant annet Kampen om verdensmakten: USA og Kina i det 21. århundret (Oslo: Dreyer 2024); The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States and Geostructural Realism, (New York: Columbia University Press, 2018); Security and Profits in China’s Energy Policy: Hedging Against Risk (New York: Columbia University Press, 2013) og US Taiwan Policy: Constructing the Triangle (London: Routledge, 2008).