Selv om Russland utgjør den største etterretningstrusselen mot Norge i 2024, vurderes trusselen fra Kina som betydelig og skjerpet, ifølge PST. Basert på trusselvurderinger, vurderer NSM at det totale kinesiske fotavtrykket i Norge utgjør en betydelig risiko for nasjonal sikkerhet. Norges avhengighetsforhold til Kina er en sårbarhet som kan utnyttes av kinesiske styresmakter. 

I dette panelet møter vi Øystein Tunsjø og Bjørnar Sverdrup-Thygeson fra henholdsvis Institutt for forsvarsstudier og NUPI. Mens sistnevnte tar for seg kinesiske investeringer i Norge og Kinas forhold til Europa, innleder Tunsjø om forholdet mellom vår tids supermakter USA og Kina. 

Rivaliseringen mellom USA og Kina er annerledes enn mellom USA og Sovjetunionen. De nye supermaktene befinner seg i en konfliktfylt sameksistens – ikke en ny kald krig. Dette fører til økt geopolitisk og militær spenning, samt en ny teknologisk og økonomisk utvikling, som får stadig større konsekvenser for Norge.