Reni Telje

Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Sikkerhetskonferansen 2024