Reni skal snakke om summen av digitale sårbarheter. Hva har det å si at den teknologiske utviklingen øker sårbarhetsflatene våre? Hva er de digitale sårbarhetstrendene NSM ser? Hvordan kan digitale sårbarheter brukes mot oss?