Gjennom 14 år i norsk skole har Sølve bred erfaring og innsikt i hvordan man jobber med barn og unge. Høsten 2019 ledet Sølve etablering av Tenk, skoleavdelingen til Faktisk.no [faktisk.no] som nå snart er fem år. Avdelingen består i dag av fem ansatte og har som formål å styrke barn og unges kildebevissthet og kritiske mediebruk gjennom å utvikle oppdaterte ressurser for lærere og andre som jobber med barn og unge. Sølve har solid erfaring som foredragsholder og fasilitator for workshops og har en særlig interesse for hvordan vi kan bygge motstandskraft mot feilinformasjon og uønsket påvirkning i den norske befolkningen.