Hvordan forbereder vi barn på informasjonsflommen? Hvilke grep bør vi ta for å forberede oppvoksende generasjoner på den informasjonsflommen de vil møte, hvordan skille sant fra falskt?