Dr. Stig Rune Sellevåg er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Honorary Senior Research Fellow ved Institute for Security Science and Technology, Imperial College London. Sellevåg har en PhD (2005) i fysikalsk kjemi fra Universitetet i Oslo, og har jobbet ved FFI siden 2009. Sellevåg leder forskningsprogrammet «Nasjonal sikkerhet» ved FFI, og hans forskningsaktiviteter er knyttet til sammensatte trusler, sårbarheter i kritiske samfunnsfunksjoner, nasjonal motstandsdyktighet og videreutvikling av totalforsvaret. Sellevåg er medlem av Forskningsrådets porteføljestyre for demokrati og global utvikling, og han har vært deployert som vitenskapelig rådgiver for Sjøforsvaret under operasjon «Removal of Chemical Agents from Syria» (RECSYR).