Motstandsdyktighet i kritisk infrastruktur er avgjørende for troverdig avskrekkings- og forsvarsevne. Energiforsyning, matvareforsyning, vannforsyning, helsetjenester, elektroniske kommunikasjonstjenester, transporttjenester, finansielle tjenester og rombaserte tjenester er noen kritisk viktige infrastrukturer som må fungere i hele konfliktspekteret. Samtidig er kritisk infrastruktur sårbar overfor sammensatte trusler fra fremmedstatlige aktører og erfaringer fra Ukraina viser at ødeleggelser av kritisk infrastruktur i krig kan bli omfattende. Elektrifisering av samfunnet, et strategisk endret Norden og utvikling av et datadrevet forsvar med evne til multidomeneoperasjoner, gjør at det er behov for å tenke nytt rundt motstandsdyktighet i kritisk infrastruktur på tvers av nordiske land.