Svenn Richard Andersen er partner- og næringslivskoordinator ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter. NCSCs partnere er virksomheter som eier eller drifter kritisk, digital infrastruktur. Formålet med partnerprogrammet er å legge til rette for informasjonsdeling slik at partnerne best mulig kan ivareta egen sikkerhet. Svenn Richard kaller seg samfunnsteknolog, og har tverrfaglig utdanning innen statsvitenskap, teknologi- og endringsledelse og rettsvitenskap. Han har tidligere jobbet med teknologi- og innovasjonsprosjekter i offentlig og privat sektor, arbeidet for norsk næringsliv i Brussel og Utenriksdepartementet i New York. I 2013 var Svenn Richard sekretariatsleder for en offentlig utredning om digital verdiskaping.