Tore har vært sikkerhetsdirektør i Posten Bring AS siden 2019 og har tidligere hatt sikkerhetsstillinger i Forsvaret, Telenor, EVRY, og Huawei, samt ledet Norsk senter for informasjonssikring i 9 år. Tore har en bred sikkerhetsfaglig bakgrunn og er en aktiv foredragsholder i sikkerhetsfaget.